7.4.5 Interne en externe schade oorzaken

De oorzaak van een schade kan lang niet altijd in de oplegging zelf worden gevonden. Regelmatig is een oplegging beschadigd door invloeden van buitenaf. Er kan dus onderscheid worden gemaakt tussen interne en externe oorzaken.

Interne schade oorzaken

Een schade kan het gevolg zijn van een gebrek aan de oplegging zelf. Voorbeelden van interne schade oorzaken zijn:

  • Onvoldoende capaciteit en/of bewegingsvrijheden ten gevolge van gebrekkig ontwerp.
  • Productiefout / gebrekkige materiaalkwaliteit.
  • Oplegging niet juist geïnstalleerd.
  • Degradatie oplegging door verouderingsmechanismen.

Externe schade oorzaken

Opleggingen raken vaak beschadigd door externe invloeden. Dus omstandigheden die tijdens ontwerp, fabricage en installatie van de oplegging niet waren voorzien. Voorbeelden van externe oorzaken zijn:

  • Verzakking van steunpunten.
  • Chloride belasting door lekkende voegovergangen.
  • Toegenomen verkeersbelasting.
  • Disfunctioneren van andere oplegging(en) binnen het oplegsysteem.
  • Afwijkend gedrag kunstwerk.
  • Aanrijding kunstwerk.