3.4 Voorspanning (P)

De belasting uit voorspanning kan het gevolg zijn van voorspansystemen in de brug of (tui-) kabels, maar ook door de bouwwijze, bijvoorbeeld op verhoogde tussensteunpunten bouwen en door middel van aflaten. Dan zal de krachtsafdracht en dus ook de momenten- en dwarskrachtenlijn in de constructie en  daarmee dus ook de oplegreacties worden beïnvloed.

Door voorspanning ontstaan enerzijds normaalkrachten die leiden tot een verkorting van de constructie en anderzijds ontstaan er buigende momenten die leiden tot opbuiging van de  constructie die bij de opleggingen weer leiden tot verticale oplegreacties en rotaties.

In EN 1992-1-1, EN 1992-2, EN 1994-2, EN 1993-1-11 zijn diverse bepalingen m.b.t. voorspanning opgenomen. Figuur 3.4.a geeft de belastingeffecten door voorspanning ineen doorgaande betonnen ligger over 4 steunpunten.

Figuur 3.4.a Belasting door gekromde voorspankabels in een brugdek