7.2.2.5 Bolsegmentopleggingen

Onderstaande tabel omvat enkel de voor bolsegmentopleggingen specifieke onderdelen:

  • Voor glijdvlakken in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.6.
  • Voor geleidingen in de opleggingen: zie paragraaf 7.2.2.7.

 

Tabel 7.2.2.d        Essentiële inspectiecriteria bolsegmentopleggingen

Onderdeel/detail Functie Criterium
Bolsegment (convex en concaaf) Faciliteren van rotaties. Voldoende rotatiecapaciteit (stand bovenzadel t.o.v. onderzadel).
Tussenzadel Faciliteren van rotaties en translaties. Wordt niet uitgewerkt.
Stofafdichting Voorkomen van vuil in kwetsbare contactvlakken. Aanwezig en op de juiste plek.

Flexibel / niet bros.

Verankering Plaats vastheid oplegging.

Overbrengen van horizontale belastingen.

Intact.

Geen schade in onder- en bovenbouw rondom verankeringen.

Conservering Bescherming van stalen delen. Intact, geringe beschadigingen toegestaan.

Niet op glijdvlakken.