4.2.3.6 Verticale vervorming

Rubber opleggingen veren wel in. De verticale indrukking van een rubber oplegging laat zich als volgt berekenen als weergegeven in Figuur 4.2.3.6.a.

Figuur 4.2.3.6.a Invering van rubberopleggingen door verticale belasting

Hierbij moet wel worden bedacht dat de G-waarde gelineariseerd is uit een niet-lineair gedrag en dat de G-waarde ook per rubbersamenstelling kan verschillen. Aan de invering kan dus niet meer dan een indicatieve betekenis worden gegeven. Bij hogere drukbelasting is de G hoger en bij lagere belasting lager.