2.1 Eisen voor opleggingen

Voor opleggingen kunnen de eisen in hoofdzaak worden onderverdeeld naar:

  • Sterkte en stabiliteit.
  • Bewegingsmogelijkheid.
  • Duurzaamheid.

Voor het vastleggen van sterkte-eigenschappen en het gedrag van opleggingen zijn de normen en richtlijnen in tabel 2.1 van toepassing.

 

Tabel 2.1 Normen van toepassing voor opleggingen

Aspect Norm
Grondslag voor het ontwerp EN 1990
Belastingen EN 1991
Buitengewone belastingen EN 1997
Aardbevingen EN 1998
Beton EN 1992
Staal EN 1993
Aluminium EN 1994
Opleggingen EN 1337-1 Algemeen
EN 1337-2 Glijdelementen
EN 1337-3 Rubberopleggingen
EN 1337-4 Rolopleggingen
EN 1337-5 Potopleggingen
EN 1337-6 Taatsopleggingen
EN 1337-7 Bolsegment- en cylindersegmentopleggingen
EN 1337-8 Vasthoud en geleidingsopleggingen
EN 1337-9 Bescherming
EN 1339-10 Inspectie
EN 1337-11 transport en Montage
CUR 117 Inspectiehandboek
Hoofdconstructies en opleggingen ROK
Opleggingen aanvulling op EN 1337 RTD 1012
Rubberopleggingen aanvulling op EN 1337-3 RTD 1017-2 CRIAM
Vijzelen CUR Aanbeveling 68 Constructieve eisen en bepalingsmethoden
CUR Aanbeveling 81 Uitvoering
CE – marking Eu verordening nr. 305/2011

 

De norm EN 1337 “Structural bearings”, uitgave 2005, is opgesteld onder de Construction Products Directive.