1.5 Oplegsysteem algemeen

Het oplegsysteem is het samenstel van opleggingen en de daarmee bepaalde vrijheidsgraden die krachten over dragen naar de onderbouw dan wel bewegingen toelaten ten opzichte van de onderbouw in combinatie met de karakteristieken van de boven- en vaak ook onderbouw.

De keuze van het oplegsysteem en het type opleggingen kan niet uitsluitend op basis van een optimale krachtafdracht en beweging plaats vinden. De keuze hangt namelijk nauw samen met de keuze van het type voegovergang. Ter plaatse van de voegovergangen moet het kunstwerk, de bewegingen van het kunstwerk kunnen volgen. Als gevolg van het roteren van de opleggingen, zal het overkragende deel van het kunstwerk verticale bewegingen kunnen vertonen die voegovergangen moeten kunnen opnemen. Horizontaal translerende opleggingen kunnen ook verticale hoogteverschillen bij een voegovergang in een wegdek met een langshelling veroorzaken.

Ter plaatse van de voegovergangen moet het kunstwerk, afhankelijk van het gekozen type voegovergang, slechts een beperkte beweging in de Y “dwars” richting maken. De invering van opleggingen heeft een relatie met oneffenheden in het wegdek en dus verkeersveiligheid.

Meestal is het oplegsysteem een compromis van mogelijkheden en beperkingen.

Het gedrag van het kunstwerk beïnvloedt echter in grote mate de duurzame werking van de opleggingen en vaak ook de voegovergangen.

Hieronder een aanbevelingen om te bewerkstelligen dat bruggen en viaducten voorzien worden van een goed oplegsysteem:

  • Al in de ontwerpfase van de brug dienen er keuzes rond het oplegsysteem gemaakt te worden.
  • In de ontwerpfase zal de ontwerper al rekening moeten houden met het inpassen van de opleggingen in de architectuur van het kunstwerk.

Met het oplegsystem worden de mogelijke keuzes van de typen opleggingen en eveneens de bewegingen in de voegovergangen bepaald. Het is daarom van belang om een doordacht oplegsysteem te ontwerpen waarin de opleggingen (en voegovergangen) juist kunnen functioneren. De keuze voor een type oplegging kan niet los gezien worden van het oplegsysteem en het toegepaste type voegovergang.

Bij het bepalen van het type opleggingen worden keuzes gemaakt op basis van economische en technische motieven. In sommige gevallen spelen ook esthetische motieven een rol.

In hoofdstuk 5 wordt de werking van oplegsystemen nader uitgelegd.