2.5.2 Uitvoeren van analyses

Bij analyses wordt een bepaalde eigenschap theoretisch beschouwd op basis van beschikbare technologische kennis. Daarbij worden bepaalde eigenschappen van de constructie nader in detail beschouwd en getoetst. Daarbij wordt veelal gebruik gemaakt van een model en beschikbare technische normen. Analyses worden bij voegovergangen veelal toegepast om de sterkte en vervorming van de constructie te toetsen. Bij eenvoudige constructietypen volstaat het om de voegovergangsconstructie te schematiseren tot een conservatief vereenvoudigd rekenmodel die door middel van analytische formules uit de toegepaste mechanica kan worden getoetst.

Het ontwerp van een voegovergang kan echter in sommige gevallen te complex zijn, waardoor deze niet meer op deze wijze kan worden getoetst en een nauwkeuriger model noodzakelijk is. In veel gevallen kan de eindige elementen methode (EEM)| dan uitkomst bieden. In zo’n model worden de exacte eigenschappen van de constructie (geometrie, materiaaleigenschappen, randvoorwaarden) en de daarop werkende belasting ingevoerd, waarna krachtige computers de spanningen en vervormingen analyseren. Vervolgens kan de output van deze berekeningen weer getoetst worden aan de geldende technische normen/ voorschriften.

Voorbeelden van analytisch rekenmodel en EEM model van een vingervoeg
Voorbeelden van analytisch rekenmodel en EEM model van een vingervoeg