4.3.5.3 Voorspanning in brugdek aanwezig t.p.v. van de voegovergang

Bij brugdekken van voorgespannen beton dient altijd de ligging van de voorspanning onderzocht te worden om te onderzoeken in hoeverre een eventuele verankering van de voegovergang mogelijk is.

 

Voorbeeld van aanwezige langsvoorspanning in een voorgespannen brugdek.
Voorbeeld van aanwezige langsvoorspanning in een voorgespannen brugdek.